Tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen sivustolla liikkumista. Teknoware Oy:n (jäljempänä Teknoware) verkkosivustolle tulevien henkilöiden katsotaan hyväksyvän seuraavat ehdot:

Teknowarella on tekijänoikeus tämän verkkosivuston kaikkeen sisältöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknoware antaa käyttäjälle luvan tulostaa tai tallentaa omalle tietokoneelleen otteita näistä sivuista omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Teknowaren verkkosivuston sisältöä saa käyttää vain tiedonhakutarkoituksessa ja niin, ettei se vahingoita Teknowaren mainetta. Tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman Teknowaren nimenomaista kirjallista lupaa. Verkkosivustollamme oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä lisäehtoja, jotka selviävät kyseisestä asiakirjasta.

Teknowaren logo ja siihen kuuluva liikemerkki, Teknowaren tytäryritysten logot ja niihin kuuluvat liikemerkit sekä Teknowaren ja sen tytäryritysten brändinimet, tuotenimet ja tavaramerkit ovat Teknowaren ja/tai sen tytäryritysten omaisuutta.

Teknowaren verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan ja sellaisena kuin se on saatavilla. Näiden sivujen sisällön paikkansapitävyydestä, tarkkuudesta tai luotettavuudesta ei anneta minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita, paitsi siltä osin kuin sovellettava laki sitä edellyttää. Teknoware ei takaa, että sen sivusto tai sen käytön mahdollistama palvelin eivät sisällä viruksia tai muuta haitallista sisältöä. Kaikessa Teknowaren aineistossa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Teknoware voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä kaikkeen sivustolla olevaan tietoon. Teknoware varaa oikeuden milloin tahansa muokata sivuja tai estää pääsyn niille.

Teknoware ei ole millään tavalla vastuussa minkäänlaisista vahingoista, esimerkiksi välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai seurannaisvahingoista tai kustannuksista, erityisistä tai rangaistuskorvauksista tai vahingonkorvauksista taikka voiton menetyksestä, jotka liittyvät Teknowaren verkkosivustolle tai jollekin siihen linkitetylle sivustolle tulemiseen tai siihen, että näillä sivuilla olevaa sisältöä ei voi käyttää tai että niiden sisältämää tietoa on käytetty tai yritetty käyttää, tai jotka liittyvät sivuston toimimattomuuteen, vikaan, laiminlyöntiin, häiriöön, tiedonsiirron viivästymiseen, tietokonevirukseen tai linja- tai järjestelmävikaan, vaikka Teknowarelle tai sen edustajille ilmoitetaan tällaisista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Tällaisissa tapauksissa Teknowaren vastuuta rajoitetaan siinä määrin kuin laissa sallitaan.

Teknoware ei vastaa kolmansien osapuolten omistamasta, luomasta tai julkaisemasta aineistosta, johon on linkki Teknowaren verkkosivustolta. Tällaiselle kolmannen osapuolen sivustolle vievää linkkiä käytettäessä käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä kyseisen sivuston käyttösäännöt ennen sivuston käyttämistä. Linkki Teknowaren ulkopuoliselle sivustolle ei tarkoita, että Teknoware tukisi sivustoa ja tuotteita tai palveluita, joihin kolmannen osapuolen sivustolla viitataan.

Lähettäessäsi meille aineistoa esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustomme kautta osoitat hyväksyväsi seuraavat ehdot:

(1) Toimittaessasi materiaalin tiedät, että me voimme julkaista sen.

(2) Takaat, että aineistossa ei ole mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta.

(3) Pyrit kohtuullisuuden rajoissa löytämään ja poistamaan aineistosta mahdolliset virukset tai muut vahingolliset tai haitalliset toiminnot ennen aineiston toimittamista.

(4) Olet korvausvelvollinen meille, jos jokin kolmas osapuoli ryhtyy toimiin meitä vastaan toimittamasi aineiston johdosta.

(5) Sitoudut olemaan ryhtymättä toimiin meitä vastaan kyseisen aineiston johdosta.

(6) Omistat aineiston tai sinulla on täysi oikeus toimittaa sitä meille, ja Teknoware saa ilman vastuuta tai korvausvelvollisuutta julkaista aineistoa ja/tai liittää sitä tai siinä kuvattuja käsitteitä tuotteisiinsa.

Teknowaren henkilötietojen suoja on korkeatasoinen, ja Teknoware noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleisesti tunnettuja periaatteita. Henkilötietoja käsitellään Teknowaren liiketoiminnan laadun ja ajantasaisuuden sekä Teknowaren tietosuojan tason parantamiseksi. Voit pyytää Teknowarea poistamaan avoimen työhakemuksesi koska tahansa lähettämällä sähköpostia tämän sivuston kautta.

Teknoware voi koska tahansa muuttaa tätä oikeudellista tiedotetta ja voi myös ilmoittamatta estää pääsyn tälle sivustolle ilman syytä ja/tai korvausvelvollisuutta.